Mladi »Trubarji« v Trubarjevem mesecu

Projekt Mladi »Trubarji« v Trubarjevem mesecu je Zavod Primoža Trubarja pričel izvajati v letu 2021 v obliki delavnic v mesecu juniju, ko obeležujemo tako rojstvo vodilne osebnosti slovenskega protestantizma in slovenske kulturne zgodovine kot ohranjamo spomin na sklenitev njegove življenjske poti. Namen delavnic je bil preko različnih in raznovrstnih vsebin, ki temeljijo na spodbujanju kreativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti utrditi vedenje o pomenu Primoža Trubarja, prispevati k aktivnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa kot tudi mladim približati kulturo skozi igro, razvedrilo in poučne vsebine. Vse delavnice so bile brezplačne, namenjene učencem III. triade OŠ in dijakom SŠ kot ciljnim skupinam. Projekt je potekal s podporo Mestne občine Murska Sobota.

Na prvi  delavnici, 5. junija, »Poučno-razvedrilnem sprehodu skozi Trubarjev drevored« so se udeleženci na osmih postajah, postavljenih v Trubarjevem drevoredu preizkušali v različnih spretnostih, od reševanja ugank, kvizov, sestavljank do poslušanja recitalov, dramske uprizoritve, prepisovanja kratkega besedila, ki so mu sami vtisnili pečat, kot tudi športne sprostitve.

Druga delavnica »Tiskar za en dan«, 12. junija, je bila namenjena zgodovini tiskarstva in je potekala v sodelovanju z Zgodovinskim društvom Kastali. Predsednik društva, g. Rado Škrjanec, nas je na delavnici, na katero je pripeljal tudi tiskarsko prešo, svinčene črke in še druge tiskarske pripomočke, podučil o zgodovini tiskarstva po Evropi in pri nas, nakar so se udeleženci delavnice lahko sami preizkusili v knjigovezništvu in si sami izdelali Trubarjev Abecedarij. 

Tretja delavnica, 19. junija, je potekala v znamenju športne aktivnosti v soboškem mestnem parku pod naslovom »Trubarjev tek«. Udeleženci so se najprej sprehodili po poti, določeni za tek, se ustavili pri kipu Primoža Trubarja v parku, ogreli, zatem pa se pognali v tek. Po teku so sledile še športne igre za sproščanje in podelitev priznanj.

Na zadnji četrti delavnici, 24. junija, pod naslovom »Moj Abecedarij« pa smo podrobneje spoznali Trubarjev Abecedarij, se preizkusili v branju in pisanju Trubarjevega Abecedarija, spoznali pa tudi šolski red v Trubarjevem času in pouk v protestantski stanovski šoli v Ljubljani.