Evangeličanski list

Evangeličanski list je mesečnik Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji in izhaja od novembra 1971. Člane Evangeličanske cerkve AV v RS in splošno slovensko javnost (tudi v zamejstvu in tujini) v verskem in versko-kulturnem duhu seznanja z aktualnim dogajanjem iz življenja v tej Cerkvi, njeno versko in kulturno dediščino, tako doma in v tujini, poroča o dogodkih iz življenja v drugih Cerkvah v ekumenskem duhu. Objavlja strokovne članke in poročila z domačih in mednarodnih srečanj, duhovna razmišljanja, mnenja in ocene, spominske in podobne zapise, razna obvestila in naznanila. Članki so objavljeni v slovenskem jeziku. Občasno se objavljajo tudi članki v madžarskem jeziku, namenjeni madžarski narodni skupnosti.

Naročila na Evangeličanski list oziroma kakršnekoli morebitne spremembe o naročniku se sprejemajo na elektronskem naslovu: info@zpt.si.
Letna naročnina znaša 17 €.