Zlati jubilej Evangeličanskega lista

Evangeličanski list je mesečnik Evangeličanske cerkev Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji, ki izhaja neprekinjeno od novembra 1971. Ob 50-letnici izhajanja je v mesecu novembru 2021 poleg redne mesečne izdaje izšla še posebna številka kot priloga, v kateri je podan kratek pregled in povzetek vseh 50-ih let.

 

 

Projekt je podprla Mestna občina Murska Sobota.