Po poti reformacije

Brošura Po poti reformacije na Slovenskem (=Along the route of the Reformation in Slovenia), delo avtoric Klaudije Sedar in Tadeje Andrejek, je izšla leta 2019 v slovenskem in angleškem jeziku kot rezultat projekta European Cultural Route of Reformation (ECCR), v katerem je Zavod Primoža Trubarja sodeloval z Mestno občino Velenje.

Spomeniki in pomniki, zajeti v knjižici na 58 straneh, približujejo protestantsko kulturno dediščino v slovenskem prostoru, in obenem vzpostavljajo pot reformacije v slovenskem prostoru. Predstavljeni so po statističnih regijah, pri čemer je največji delež namenjen Prekmurju, kjer je danes tudi jedro protestantizma v slovenskem prostoru.

           

V pripravi je dopolnjena izdaja brošure v slovenskem in tudi v nemškem jeziku, s čimer bodo poti reformacije v slovenskem prostoru dosegle še širši krog uporabnikov, spodbujale k spoznavanju protestantske dediščine ter s tem h kulturnemu in trajnostnemu turizmu.

Projekt sofinancira Mestna občina Murska Sobota.