Zlati jubilej Evangeličanskega lista

Evangeličanski list je mesečnik Evangeličanske cerkev Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji, ki izhaja neprekinjeno od novembra 1971. Ob 50-letnici izhajanja bo v mesecu novembru 2021 poleg redne mesečne izdaje izšla še posebna številka kot priloga, v kateri bo podan pregled in povzetek vseh 50-ih let.

Projekt je sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.