Predstavitev dramskih izseljenskih besedil v prekmurščini

Dramska izseljenska besedila v prekmurščini, ki so bila zbrana v cerkvenem arhivu sv. Ivana v Bethlehemu, smo izdali v knjižni obliki in jih tudi predstavili v Murski Soboti in v Ljubljani. 

V Murski Soboti je potekala predstavitev 28. novembra 2023 v Evangeličanskem centru, kjer so zbrani z zanimanjem prisluhnili izseljenski zgodbi v Bethlehemu v Pensilvaniji, ki se je začela konce 19. stoletja, ko so se začeli prekmurski Slovenci množiično izseljevati v želji po boljšem življenju. V novi domovini, daleč od doma, je bil prav materni jezik tisti, ki jih je povezoval in utrjeval njihovo identiteto. Zelo so bili povezani tudi na družavbnem področju in prav tukaj izstopa dramska dejavnost, ki so jo prav ti izseljenci uprizarjali v maternem jeziku, bodisi na podlagi izvirnih ali prevodnih dramskih besedil.

Predstavitev smo ponovili, tako kot so ponavljali drame, da bi dosegle čim širšo javnost, 6. decembra 2023, na Združenju Slovenska izseljenska matica.

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo, raziskovalno pot v Bethlehem pa Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Mestna občina Murska Sobota.