Pomoč pri iskanju prednikov v matičnih knjigah (krstne, poročne, mrliške) Evangeličanske cerkev AV v RS.

Najstarejše matične knjige Evangeličanske cerkve AV v Republiki Sloveniji so iz 18. stoletja in so se začele voditi takoj po ustanovitvi cerkvenih občin po izdaji Tolerančnega patenta leta 1781. Prve so zapisane še v latinščini, kasneje so zapisi v madžarščini in ponekod tudi v nemščini, v prekmurskih cerkvenih občinah tudi v prekmurščini, novejše v slovenskem knjižnem jeziku.

Ker nas pri iskanju svojih korenin poti najpogosteje vodijo do matičnih knjig in se pri tem kaj hitro lahko izgubimo v množici podatkov, vam bomo pri tem z veseljem pomagali.